Avantatges per a empreses

Contacta'ns

  • Augmenta la visibilitat de marca. Es redueixen les barreres geogràfiques, es pot arribar a més persones i consolidar o crear una marca recognoscible.
  • És molt important perquè generen tràfic cap a la pàgina web de la companyia.
  • Fidelització de clients mitjançant accions específiques i contacte amb clients potencials.
  • Ajuden a mesurar el resultat de les accions de màrqueting a temps real. Amb els likes, comentaris i shares dels usuaris a les xarxes socials de l'empresa podem saber les respostes dels nostres seguidors a temps real (Engegament).

Ofereixen l'oportunitat d'analitzar a la competència. Investigant les xarxes socials de les empreses que són la competència podem saber quines estratègies els estan donant resultat i quines no. La qüestió no és espiar per copiar, sinó analitzar el mercat i saber en quin lloc està la nostra marca.

Més informació